Església parroquial Carrer Major Vista general Font de la Figuera

 

IVORRA

Vista general

Ajuntament 973 524 036

Web http://ivorra.ddl.net

E-mail ajuntament@ivorra.ddl.net

Nombre d'habitants: 164

 

Elements d'interès turístic:

* Torre del moro (s. X)

* Església Parroquial (1782) d’estil barroc. S’hi pot contemplar la imatge romànica de Santa Maria d’Ivorra (s.XIII) i el reliquiari gòtic del Sant Dubte (s. XV)

* Cisterna del castell (s.XIII)

* Santuari del Sant Dubte. (s.XVII) on es va produir el  fet miraculós que s’anomena el Sant Dubte. S’hi pot contemplar la imatge del Crist del Sant Dubte, una escultura de 2,60 m. feta en ferro, d’estil contemporani.