Carrer interior Vista general Plaça

a

MASSOTERES

Campanar de l'església parroquial

Ajuntament: 973 551 426

Web http://massoteres.ddl.net

E-mail ajuntament@massoteres.ddl.net

Nombre d'habitants: 169

 

Elements d'interès turístic:

* Nucli antic: s'hi entra per un portal i carrer obert per la banda de migdia i està format per un carrer quasi circular amb carrerons curts i coberts en alguns punts o sense sortida.

* Can Soler: de tipus renaixentista, amb portal adovellat, una llotgeta a la cantonada i escuts heràldics.

* Cal Pintor: amb emblemes nobiliaris.
* Església parroquial de Sant Salvador: de construcció neoclàssica.